Om Håland Ark

Baggrund

Jeg blev færdiguddannet cand. arch. i 2010 fra Aarhus Arkitektskole og har siden da arbejdet inden for byggebranchen både som arkitekt og tømrer. Håland Ark blev etableret i 2017, og fik hurtigt fart på med udførelse af mange forskelligartede opgaver i firmaet. Opgaverne spænder lige fra møbeldesign, indretningsopgaver, til nybyg af villaer, men også planlægningsopgaver som f.eks. disponering af storparceller. Håland Ark holder til i Hinnerup, men opgaver udføres i hele landet. Kundegrupperne er såvel private, erhverv og kommunale.

Vision

Håland Ark tilbyder arkitektrådgivning på en jordnær og ligetil måde med fokus på bygherres behov og ønsker. Samtidig ønsker jeg at udfordre mine kunder og deres ideer, så vi sammen kan finde den bedste løsning til jer. 

Et byggeprojekt kan nemt blive en proces med mange led og aktører. Håland Ark ønsker at gøre processerne mere simple og fjerne dyre led uden at gå på kompromis med det færdige projekt og den konstruktive dialog.

Proces

Ved projektets start oplistes de forskellige faser, hvor Håland Ark kan være behjælpelig. Her indgår ydelser og pris for at skabe en åbenhed i processen, så I som kunde selv vælger, hvad I ønsker at involvere mig i samtidig med, at I kan holde styr på økonomien. Hos Håland Ark arbejdes både på timeløn og ud fra et fast honorar. Dette aftales, inden arbejdet påbegyndes.

Ingen projekter er ens, og derfor kommer jeg med et oplæg til det enkelte projekt. Jeg oplever tit, at kunder går med en idé til f.eks. en tilbygning, men ikke helt kan visualisere den kombineret med en usikkerhed om, hvad det koster. Her kan et skitseforslag være et godt sted at starte. I denne fase tegnes projektet på en enkel og overskuelig måde, så et overslag fra en håndværker kan indhentes. På den måde fås et godt udgangspunkt for, om den eventuelle tilbygning er realiserbar både på det visuelle og økonomiske plan.

Håland Ark tilbyder:

// Skitseprojekter

De indledende skitser som sætter form på jeres ideer. Dette gøres gennem tegningsarbejde i form af 2D og 3D tegninger.

// Myndighedstegninger

Tegningsmateriale til ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.

// Byggetilladelser

Ansøgning om byggetilladelser og dialog med kommunen. Der er stadig større krav til indleveret materiale i forbindelse med en byggeansøgning, og ansøgningsprocessen kan være forvirrende.

// Projektering

De mere tekniske tegninger der fortæller om konstruktive forhold m.m.

// Besigtigelser

Under en byggeproces kan det som bygherre være en god idé at alliere sig med en, der kan kontrollere det udførte arbejde af håndværkere for at sikre sig, at projektet bliver som ønsket.

// Byggeledelse

Et byggeprojekt indeholder ofte mange aktører, og som bygherre er det vigtigt, at disse forskellige faggrupper arbejder sammen for, at projektet lykkes.